De första veckorna

Det är under sina tio första veckorna i sitt liv som kattungarna sätter den största delen av sin personlighet. Detta lär sig kattungarna till största delen av sin mamma, vilket är en av anledningarna till att det är så viktigt att de får vara tillsammans sina tolv veckor, för att på så sätt få välmående katter.

I Sverige är det huskatten som tillhör den vanligaste rasen. Aldrig hört talas om? Den populära rasen går under ett flertal namn där också blandras, bondkatt och ladugårdskatt hör till de vanligaste. Trots att huskatten inte har någon stamtavla och hur vissa hänseenden kanske inte anses vara lika fin som många raskatter går det att ställa ut sin katt, även om det är mer begränsat, för den som är intresserad. Som livskamrat är huskatten lika oersättlig som någon annan, då den har en självklar plats i många familjers hjärtan.